Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti KAPA-PRESS spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len "KAPA-PRESS") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti KAPA-PRESS. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. KAPA-PRESS zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

KAPA-PRESS si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti KAPA-PRESS alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou KAPA-PRESS. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti KAPA-PRESS.