O spoločnosti

V rámci Košického kraja ponúkame široký sortiment tlače, cigariet, tabakových výrobkov, kávy, alko a nealko nápojov a doplnkového tovaru, určených na predaj prostredníctvom trafík a novinových stánkov.

O spoločnosti

Spoločnosť KAPA-PRESS bola založená v roku 1998. Naše aktivity sú sústredené na území okresov Košice, Michalovce, Trebišov, Rožňava, Prešov, Sabinov, Vranov n/Topľou, Humenné, Snina, Bardejov, Stropkov a Svidník.

V súčasnosti prevádzkujeme vlastnú maloobchodnú sieť, v ktorej svojim zákazníkom ponúkame okrem širokého sortimentu tlače aj tabakové výrobky, doplnkový tovar a služby.