Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.KAPA-PRESS
spoločnosť s ručením obmedzeným
Cesta k letisku 1678
040 17 Košice - mestská časť Barca

Tel: 0910 928 174
Email: sklad@kapapress.sk
IČO: 36 184 454
IČ DPH: SK2020044983
Bankové spojenie:
SK64 1100 0000 0026 2181 5359

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 10368/V


Maloobchod

Mária Orosová
referent pre PW a objednávky:
tel.: 0910 928 174
email: sklad@kapapress.sk

Iveta Dercová
vedúca prevádzok pre košický kraj
tel.: 0910 514 305
email: dercova@kapapress.sk

Iveta Vargová
prevádzkar TV, MI a okolie
tel.: 0911 291 673
email: vargova@kapapress.sk

Mária Tirpáková
referent / inventúry
tel.: 0910 274 550
email: tirpakova@kapapress.sk

Simona Múdra
vedúca prevádzok pre prešovský kraj
tel.: 0911 856 170
email: mudra@kapapress.sk

Viera Kovaľová
prevádzkar HE+VT+BJ+SV
tel.: 0911 722 019
email: kovalova@kapapress.sk

Ekonomické oddelenie

Ing. Anna Kožuchová
hlavná ekonómka
tel.: 0902 196 946
email: kozuchova@kapapress.sk

Ľudmila Petrášová
účtovníčka
tel.: 0910 277 574
email: petrasova@kapapress.sk

Ing.Silvia Kulháneková
pomocný ekonóm
email: kulhanekova@kapapress.sk

Personálne a mzdové oddelenie

Ivana Škovranová
tel.: 0910 274 345
email: pam@kapapress.sk

Distribúcia tlače

Viera Miháliková
vedúca distribúcie
tel.: 0911 711 062
email: mihalikova@kapapress.sk

Judita Siegfriedova
distribútor
tel.: 0910 928 172
email: dl@kapapress.sk

Vedenie firmy

Ing. Lenka Hiľovská
riaditeľ
tel.: 0910 928 170
email: hilovska@kapapress.sk

Kontaktný formulár

Všetky údaje sú povinné.