Kariéra

Momentálne nemáme žiadne voľné pracovné miesta.

Personálne a mzdové oddelenie

Ivana Škovranová
tel.: 0910 274 345
email: pam@kapapress.sk